(921) 948-10-51
SPB, Ligovskiy pr. 10 11:00 - 23:00
(812) 309-40-40
SPB, Mokhovaya st. 18 11:00 - 23:00
Harmony

Harmony

Entry

Thai massage,  thai oil- massage, tea

90 min4000₽