+7 (921) 948-10-51
SPB, Ligovskiy pr. 10 11:00 - 23:00
+7 (921) 654-04-56
SPB, Mokhovaya st. 18 11:00 - 23:00
Oil Massage

Oil Massage

Entry

Thai oil massage, tea

 

60 min 3000₽
90 min 4400₽
120 min 5800₽