+7 (921) 948-10-51
SPB, Ligovskiy pr. 10 11:00 - 23:00
+7 (921) 654-04-56
SPB, Mokhovaya st. 18 11:00 - 23:00
SPA WEIGHTLESSNESS (DETOX CLEANSING)

SPA WEIGHTLESSNESS (DETOX CLEANSING)

Entry

Thai herbal steam sauna, Detox salt scrub, Lymph drainage massage with aromatherapy oil

120 min  4500₽