+7 (812) 948-10-51
SPB, Ligovskiy pr. 10 11:00 - 23:00
+7 (812) 309-40-40
SPB, Mokhovaya st. 18 11:00 - 23:00
Enjoyment

Enjoyment

Entry

Hamam, Sugar peeling—massage, Massage with aroma oil

150 min  10500₽